Home » Primjena novog Zakona o javnoj nabavi i novih podzakonskih propisa : nove uredbe Vlade RH i novi pravilnici za provedbu novog Zakona o javnoj nabavi by Teja Kolar
Primjena novog Zakona o javnoj nabavi i novih podzakonskih propisa : nove uredbe Vlade RH i novi pravilnici za provedbu novog Zakona o javnoj nabavi Teja Kolar

Primjena novog Zakona o javnoj nabavi i novih podzakonskih propisa : nove uredbe Vlade RH i novi pravilnici za provedbu novog Zakona o javnoj nabavi

Teja Kolar

Published 2012
ISBN :
303 pages
Enter the sum

 About the Book 

U Zborniku radova Primjena novog Zakona o javnoj nabavi i novih podzakonskih propisa - Nove uredbe Vlade RH i novi pravilnici za provedbu novog Zakona o javnoj nabavi, u izdanju Inženjerskog biroa d.d., daje se prikaz načina primjene pojedinihMoreU Zborniku radova Primjena novog Zakona o javnoj nabavi i novih podzakonskih propisa - Nove uredbe Vlade RH i novi pravilnici za provedbu novog Zakona o javnoj nabavi, u izdanju Inženjerskog biroa d.d., daje se prikaz načina primjene pojedinih instituta javne nabave novog Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11) na koje se promjene odnose i u čijoj se primjeni u praksi javljaju određene dvojbe te prikaz novih podzakonskih propisa za provedbu novog Zakona.Riječ je o prikazu novina koje se odnose na institut početka postupka javne nabave, razloge isključenja iz postupka javne nabave, uvjete sposobnosti, dokumentaciju za nadmetanje, tijek otvorenog postupka, ograničenog postupka, pregovaračkog postupka bez prethodne objave, postupak sklapanja ugovora za usluge iz Dodatka II. B, pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata i ponude, neuobičajeno nisku cijenu, otvaranje, pregled i ocjenu ponuda, provjeru ponuditelja, odluku o odabiru i nastanku ugovora, okvirni sporazum i druge izmjene pojedinih instituta.Posebna pažnja posvećena je prikazu novina koje se odnose na pravnu zaštitu i nepravilnosti u provođenju postupaka javne nabave (odgovornost za izbjegavanje primjene Zakona o javnoj nabavi, žalbeni postupak, nadzor nad provedbom Zakona o javnoj nabavi i provedbenih propisa Zakona, prekršajnu odgovornost i nova kaznena djela u području javne nabave).