Home » สาวซนแอบค้นใจ (Naughty girl, #4) by เจี่ยนอิง
สาวซนแอบค้นใจ (Naughty girl, #4) เจี่ยนอิง

สาวซนแอบค้นใจ (Naughty girl, #4)

เจี่ยนอิง

Published July 2011
ISBN :
Paperback
136 pages
Enter the sum

 About the Book 

แสดงวาการทีสวรรคใหเธอไดพบกับเขาอีกครัง เพราะตองการใหเธอแยงเขากลับมานะสิ!....พวกเธอ 4 พีนอง เกิดมาเปนคุณหนูของตระกูลใหญ รำรวย สวยเก ฉลาดลำ วางตัวดี ไมมีหรอกนะ ไอเรืองงีเงาไรสาระเหมือนพวกคุณหนูลูกเศรษฐีทัวไป แถมแตละคนยังถูกหมอดูทำนายเอาไววาจะไดคูเปนผูMoreแสดงว่าการที่สวรรค์ให้เธอได้พบกับเขาอีกครั้ง เพราะต้องการให้เธอแย่งเขากลับมาน่ะสิ!....พวกเธอ 4 พี่น้อง เกิดมาเป็นคุณหนูของตระกูลใหญ่ ร่ำรวย สวยเก๋ ฉลาดล้ำ วางตัวดี ไม่มีหรอกนะ ไอ้เรื่องงี่เง่าไร้สาระเหมือนพวกคุณหนูลูกเศรษฐีทั่วไป แถมแต่ละคนยังถูกหมอดูทำนายเอาไว้ว่าจะได้คู่เป็นผู้ชายระดับ ‘แถวหน้า’ ของโลกน้องเล็กแห่งตระกูลโจวอย่าง ‘วีนี่’ นั้น ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีความรักแบบหนุ่มสาวเลยสักครั้ง แหม ก็จะไปมีได้ยังไงล่ะ เธอถนัดแต่เรื่องชกต่อยเท่านั้นนี่นา ดังนั้นโปรดอย่าถามหาความเป็นกุลสตรีจากวีนี่ผู้แสนแก่นเซี้ยวคนนี้เลย นึกแล้วเธอก็ได้แต่แอบน้อยใจและเฝ้าถามตัวเองว่าเมื่อไหร่จะได้ออกเรือนแบบพี่ๆ บ้างนะแล้วก็เหมือนเบื้องบนจะเห็นใจ จึงส่ง ‘เฮริค’ ทายาทโกลเด้น กรุ๊ปเข้ามาในชีวิตเธอ โอ้ สวรรค์ เขาเป็นผู้ชายคนแรกที่ทำให้หัวใจวีนี่เต้นตึกตัก แต่เรื่องน่าอาย (?) ที่เกิดขึ้นในห้องบนเรือสำราญนั้นก็ทำให้เธอถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับ มืดมนไปหมดทุกหนทาง และถ้าขืนปล่อยไว้อย่างนี้ก็คงไม่มีอะไรดีขึ้น เธอจึงตัดสินใจไปสืบเสาะตามหาชายในฝันที่เจอกันเพียงชั่วข้ามคืนคนนั้น!